تجهیز بیش از ۵۰۰۰ دفترخانه اسناد رسمی به فوترونیک

شرکت سما رایان افتخار داشته تا تجهیز بیش از ۵۰۰۰ دفترخانه اسناد رسمی را به دستگاه اثر انگشت فوترونیک انجام دهد. این امر در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رخ داده است.

مجموعه شرکت های سما رایان، با هدف حضور کارامد در صنعت فناوری اطلاعات و در حوزه سیستم های کنترل دسترسی و ارایه سخت افزارهای مرتبط با امنیت و کنترل هویت تاسیس گردیده است.