مراکز فروش اسکنر اثر انگشت

دفتر فروش اصلی شرکت

دفتر مرکزی تهران
09122022646 - 02182244385

دفتر فروش بوشهر

بوشهر ، آقای شمسی
۰۹۱۷۳۷۶۲۱۱۷

دفتر فروش خوزستان

خوزستان ، آقای الوانی
۰۹۱۶۷۷۷۸۴۰۳

دفتر فروش قم

قم ، آقای حسینی
۰۹۱۲۳۵۳۱۵۴۹

دفتر فروش خراسان شمالی

خراسان شمالی ، آقای عربشاهی
۹۱۵۱۸۸۴۳۱۶

دفتر فروش کهگیلویه و بویر احمد

کهگیلویه و بویر احمد ، آقای بزمیان
۰۹۱۷۳۴۴۰۰۶۵

دفتر فروش کرمانشاه

کرمانشاه ، آقای صدیق صفایی
۰۹۱۸8317291

دفتر فروش گلستان

گلستان- آقای فخفوری
۰۹۱۱۷۰۱۶۸۰۱

دفتر فروش کردستان

کردستان- خانم طاهری
۰۹۱۸۷۸۶۰۳۳۶

دفتر فروش خراسان رضوی

خراسان رضوی ، مشهد ، خانوم میرزایی ۰۹۳۵۹۷۲۷۳۳۰

مجموعه شرکت های سما رایان، با هدف حضور کارامد در صنعت فناوری اطلاعات و در حوزه سیستم های کنترل دسترسی و ارایه سخت افزارهای مرتبط با امنیت و کنترل هویت تاسیس گردیده است.