ویرایش
هیچ محتوایی اضافه نشده است
ویرایش
هیچ محتوایی اضافه نشده است
ویرایش
هیچ محتوایی اضافه نشده است
ویرایش
هیچ محتوایی اضافه نشده است
مجموعه شرکت های سما رایان، با هدف حضور کارامد در صنعت فناوری اطلاعات و در حوزه سیستم های کنترل دسترسی و ارایه سخت افزارهای مرتبط با امنیت و کنترل هویت تاسیس گردیده است.